Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
Overige contacten

Eduniek

Schoolbegeleidingsdienst
Tolakkerweg 153, 3738 ZL Maartensdijk
tel: 0346-219777 fax: 0346-219770
Leerlingbegeleider: Dhr. R. Quast

Inspectie

Inspectie van het onderwijs, info@owinsp.nl , www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Leerplichtambtenaar

Gemeente Wijk bij Duurstede, leerplichtambtenaar Petra de Kruif
Tel. 0343-595595

Klachtencommissie

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

GG&GD Schoolgezondheidszorg

De jeugdarts is dokter R. Hofs, de jeugdverpleegkundige is mevr. J. Drent, assistente JGZ is mevr. N. Vergeer en de logopediste is mevr. J. de Groot.
Zij zijn te bereiken op:
GGD Midden-Nederland, Gilbert van Schoonebekestraat 77,
Postbus 881, 3900 AW Veenendaal
tel. 0318 514000, www.ggdmn.nl of info@ggdmn.nl