Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
   
Vakantieregeling  schooljaar 2017-2018
(Speciale) Scholen voor basisonderwijs

Herfstvakantie           : 16-10-2017 t/m 20-10-2017

Kerstvakantie            : 25-12-2017 t/m 05-01-2017

Voorjaarsvakantie     : 26-02-2018 t/m 02-03-2018

Pasen                        : 30-03-2018t/m 02-04-2018

Koningsd./ Meiva
k/Hemelvaart              : 27-04-2018 t/m 11-05-2018

Pinksteren                   : 21-05-2017      

Zomervakantie            : 14-07-2017 t/m 26-08-2017
Verlofregeling

Onze school respecteert de Leerplichtwet. Deze wet kent de zogenoemde “gewichtige omstandigheden” waarin vrijstelling van schoolbezoek gevraagd kan worden.

Men bedoelt hiermee o.a. verhuizingen, huwelijks- of ambtsjubilea en ernstige ziekte van een gezins- of familielid. Deelname van uw kind aan sportevenementen, tv-optredens en dergelijke is volgens deze wet in ieder geval geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te verlenen.

In de Richtlijnen Verlof buiten de schoolvakanties, verkrijgbaar op school bij de directie, staat precies aangegeven wanneer een dergelijk verlof kan worden aangevraagd. U dient hiervan eerst kennis te nemen alvorens u een aanvraag voor vrijstelling inlevert.

Buitengewoon vakantieverlof
U kunt een verzoek om vakantieverlof alleen indienen (minimaal twee maanden tevoren!) wanneer uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakantie van uw kinderen. Of de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties. Dit extra verlof, dat slechts eenmaal per jaar wordt verleend, mag niet langer zijn dan 10 schooldagen en mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Om organisatorische, sociale en emotionele redenen vragen wij u tevens zo min mogelijk gebruik te maken van verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties. Veel kinderen ervaren het als een probleem om allerlei leerstof en overhoringen in te (moeten) halen. 

Geen extra vakantie
Dit betekent dat een extra vakantie wegens wintersport, een
tweede vakantie, een extra lang weekend, een langdurig bezoek aan familie in het buitenland géén redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen. 

Melding schoolverzuim
Indien kinderen zonder toestemming of melding vooraf thuis worden gehouden is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Overeenkomstig de reeds genoemde Leerplichtwet meldt de directeur alle schoolverzuim aan het Bureau Leerplichtzaken.

Verzuim is bij de wet zo strikt geregeld omdat het programma van een klas ernstig verstoord wordt als een leerling niet aanwezig is of later komt.