Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
Oudervereniging

Even voorstellen
De oudervereniging, wat is dat nu? Waar houden de leden van de oudervereniging zich precies mee bezig?

Zomaar wat vragen die u heeft bij het horen van de naam ‘oudervereniging’.
Heel vanzelfsprekende vragen, vinden wij. Vandaar dat wij deze folder voor u samenstelden. Zodat u precies begrijpt waar de oudervereniging voor staat en wat zij doet om haar doelstelling te verwezenlijken:

‘Het organiseren van activiteiten voor de leerlingen van Het Palet'

Leest u op uw gemak verder om er achter te komen wie we zijn, wat we doen en of u wellicht een bijdrage zou kunnen leveren aan de organisatie van de vele activiteiten die de oudervereniging jaarlijks voor haar rekening neemt.

Activiteiten
Op Het Palet worden gedurende het hele schooljaar veel activiteiten georganiseerd. De meest voor de hand liggende zijn het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, Pasen, en natuurlijk de schoolreis. Maar laten we ook de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt, de vastenactie en het afscheid en schoolkamp van de schoolverlaters niet vergeten.

De rol van de leden van de oudervereniging is hierin vooral organisatorisch. Maandelijks vergadert de oudervereniging om ervoor te zorgen dat alle lopende activiteiten goed worden voorbereid. Dat er inkopen worden gedaan, materialen worden gehuurd en ga zo maar door. Tijdens deze vergaderingen is altijd een afgevaardigde van het team van Het Palet aanwezig, om een goede communicatie met de school te onderhouden. Voor de uiteindelijke uitvoering van de activiteiten, zoals hulp bij spelletjes, eten en drinken en de begeleiding van kinderen tijdens uitstapjes buiten de school, wordt een beroep gedaan op zogenaamde hulpouders. Oók een heel belangrijke en onmisbare groep ouders.

Ouderbijdrage
Met een goede begroting en de inzet van haar leden organiseert de oudervereniging alle activiteiten. Ondanks onze inzet om de kosten laag te houden, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij moeten voorstellen de ouderbijdrage vast te stellen op €47,50.

En waar wordt het geld van de ouderbijdrage dan precies aan besteed?

Een logische vraag, vinden wij. Het is uw goed recht te weten wat er gebeurt met uw bijdrage. Het geld is hard nodig voor de aanschaf van Sinterklaascadeautjes, versnaperingen, materialen voor spelletjes, inhuur van materialen, busvervoer tijdens de schoolreis, toegang voor schoolreislocaties en het kamp voor de schoolverlaters.
Ook onvoorziene uitgaven, zoals een kaart voor een langdurig zieke of bloemen voor een juf die trouwt, worden betaald van de ouderbijdrage.

De oudervereniging beheert de rekening, maakt jaarlijks een begroting en zorgt voor een correcte administratie.

Email: oudervereniging@hetpaletwbd.nl