Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
Dit schooljaar bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende leden:

- Johan van Basten (personeelsgeleding)
- Jennemieke Schipper (personeelsgeleding)
- Rachelle Rijnders (oudergeleding)
- Martijn Vreeswijk (oudergeleding)


Het is de taak van de MR om beleidszaken, bestuurlijke regelingen, et cetera van advies of instemming te voorzien. In de praktijk betekent dit dat de MR overlegt met directie, team en ouderraad. Het Palet maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Het Sticht. Onderwerpen die van belang zijn voor meerdere scholen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Een vast agendapunt van de MR is ‘ingebracht door ouders’. Wilt u dat bepaalde punten besproken worden, dan kunt u contact opnemen met de leden van de MR.