Contact
Het Palet
Zigzagoven 86
Postbus 177
3960BD Wijk bij Duurstede
0343574920
Lestijden
Groep 1-2, 3 en 4
ma, di, do 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
vr 08.30 - 12.00u
Groep 5 t/m 8
ma, di, do, vr 08.30 - 14.30u
woe 08.30 - 12.30u
Praktische zaken

Hygiëne
Op Het Palet wordt dagelijks schoongemaakt. Een keer per week worden de vloeren schoongemaakt.
Onze marmoleum vloeren bevorderen het gemak van het schoonhouden en is daarmee een prettige omgeving voor kinderen met een allergie (zoals astma, stofallergie etc.).

Hoofdluis
Hoofdluis is een steeds herhalend probleem. Om de luizen bijtijds te signaleren en effectief te bestrijden is er een protocol opgesteld. Leerlingen worden regelmatig door “kamouders“ gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Hierdoor hebben we een uitbraak kunnen voorkomen. Desalniettemin adviseren we ouders nadrukkelijk een keer per week zelf te controleren op 'neten' (eitjes van luizen die zich hechten aan een haarstreng) of luizen (springende zwarte beestjes). Als u zelf hoofdluis of neten constateert bij uw kind, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Wij hanteren op school de richtlijnen van het RIVM. Zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis

Ouders die bezwaar hebben tegen deze controle dienen dit schriftelijk te laten weten aan de directie.

Honden
Neemt u s.v.p. geen honden mee naar school. Hoe kindvriendelijk uw hond ook is. We willen de veiligheid voor alle kinderen garanderen. Het schoolplein is verboden terrein voor honden.

Snoep
Kauwgum, ja dat is echt iets wat we verbieden. Wilt u a.u.b.zorgen voor een gezonde lunch en geen snoep meegeven? Op school geldt de regel: er wordt niet gesnoept, met uitzondering van traktaties op verjaardagen (alhoewel een gezond hapje, zoals bijvoorbeeld fruit, heel welkom is! Ook lollies kunnen gevaarlijk zijn tijdens het buiten spelen (en vooral rennen) !

Continurooster, schoolmelk
Alle kinderen eten tussen de middag op school. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten van 12 uur tot 12.15 uur hun brood op in de klas en gaan daarna tot half 1 naar buiten. De kinderen van groep 1 en 2 eten van 12 uur tot half 1 in de klas en gaan daarna naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De kinderen brengen het eigen lunchpakketje mee naar school en leggen dit ’s morgens in de koelbox bij de klas. Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van schoolmelk. Via de website www.campinaopschool.nl kunnen ouders hun kind opgeven. De schoolcode is: 80008647

Telefoon
Als u de school wilt bellen verzoeken wij u vriendelijk dit te doen van 08:15 - 08:30 uur, tussen 12:00 – 12:30 uur of na schooltijd vanaf 14:30 uur. Dit teneinde de lessen zo min mogelijk te storen.

Schoolverzuim
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, meldt u dit verzuim dezelfde dag, bij voorkeur tussen 08:15 – 08:30 uur. De absenten worden genoteerd en doorgegeven aan de betreffende leerkracht. Dit geldt ook voor kinderen die te laat op school komen. Mocht uw kind om een andere reden dan ziekte van school verzuimen, bijvoorbeeld doktersbezoek of tandartsbezoek, geeft u dan een briefje mee voor de groepsleerkracht. Indien verzuim wordt geregistreerd zonder bericht van de ouders, zijn wij verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar als ongeoorloofd verzuim.

Mobieltjes enz.
Mobiele telefoons leiden de kinderen te veel af en zijn daarom verboden om op school te gebruiken.
Eventueel meegebrachte toestellen dienen ’s morgens aan de leerkracht overhandigd te worden. Ook mp3-spelers zoals een iPod en dergelijke zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor door school georganiseerde activiteiten die buiten school plaats vinden zoals een schoolreis of schoolkamp.

Auto’s
Wilt u voor ieders veiligheid de auto’s netjes parkeren in de buurt en de snelheid matigen, zodat onveiligheid voor de kinderen tot een minimum beperkt blijft. Dit houdt onder meer in: niet dubbel parkeren en met matige snelheid rijden.

Fietsen
Het is verboden om te fietsen op het schoolplein. Het waarborgt de veiligheid van de kinderen.

Kleding
Het is aan te raden in de jassen en de gymspullen de naam van uw kind te schrijven. Ons verzoek is ook om de gymkleding wekelijks te wassen en dus mee naar huis te laten nemen.

Gevonden Voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld in een kist onder de bank in de hal. U kunt hierin altijd kijken of een verloren kledingstuk of gebruiksvoorwerp "gevonden" is. Ongeveer eenmaal in de drie maanden wordt de mand "geschoond". Voorwerpen die langer dan drie maanden in de mand hebben gelegen worden verwijderd. Kledingstukken die nog in goede staat zijn gaan naar Humana, de rest verdwijnt in de kliko's. Het verbaast ons steeds weer, dat er zoveel gevonden voorwerpen niet opgehaald worden. Het merken van de kleding en schoenen kan daar een oplossing in bieden.

Bank- / gironummers
Rekeningnummer fonds: NL12ABNA0982638183
Rekeningnummer Oudervereniging: NL94INGB0001463804
Rekeningnummer basisschool Het Palet: NL82INGB0656522577